Kunde
Hammerfest Kommune

Leveranse
Bilde, Video, Panorama, 3D-visualisering

Metodikk
Implementering av OBJ-filer i 3D-modellert landskap, Statisk og dynamisk dekorering av eksteriør og interiør

Kategori
Skole, Barnehage

Tidslinje
Levert 2020

Lokasjon
Kvalsund, Finnmark, Norge

Kvalsund skole og barnehage


Ny skole og barnehage har vært del av den politiske agendaen i Kvalsund over lengre tid. I januar 2012 ble det nedsatt en arbeidskomité, på bakgrunn av vedtaket i kommunestyret. 
Valgt løsning ble tomten ved siden av det tidligere rådhuset i Kvalsund.
På tomten er det foreslått bygd en ny barne- og ungdomsskole (1.-10. klasse) med kapasitet til 110 elever, inkludert rehabilitering av det eksisterende Miljøbygget. I tillegg kommer en barnehage som eget nytt bygg på nordsiden av rådhuset. Barnehagen har en kapasitet for 72 barn. De fire avdelingene er like store, og kan deles ulikt mellom store og små barn. I skolebygget vil eksisterende inngang og vestibyle til aulaen i Miljøbygget rehabiliteres, og blir inngangen for eksterne brukere av senteret på kveldstid

Video

Panorama view

Trykk på ikonet av et “øye” nede til høyre i bildet, og naviger deg rundt fra øye til øye, mens du ser deg rundt med din smarttelefon eller PC.

Kvalsund Skole har byggestart 2020 og er en barne- og ungsomdsskole for opptil 110 elever. Nytt basseng, musikkrom og moderne utforming av alle rom og oppholdssteder.

Kvalsund skole og Kvalsund barnehage er to prosjekter som skal bygges for å styrke Kvalsund-samfunnet med nødvendige oppgraderinger med beliggenhet inntil rådhusplassen

Skolen er beregnet for opptil 110 elever med nytt basseng og moderne fasiliteter omgitt av fantastisk natur.

Kvalsund skole har byggestart 2020 og er en barne- og ungdomsskole for opptil 110 elever. Nytt basseng, musikkrom og moderne utforming av alle rom og oppholdssteder.

Kvalsund barnehage

Kvalsund Barnehage er utformet med tre fleksible avdelinger og kan ha mellom 45 og 90 barn avhengig av antall voksne og alderen på barna.

Panorama view

Trykk på ikonet av et “øye” nede til høyre i bildet, og naviger deg rundt fra øye til øye, mens du ser deg rundt med din smarttelefon eller PC.

Kvalsund skole har byggestart 2020 og er en barne- og ungdomsskole for opptil 110 elever. Nytt basseng, musikkrom og moderne utforming av alle rom og oppholdssteder.

Uteareal barnehage

Uteareal barnehage