Kunde
Hammerfest Næringsforening

Leveranse
Bilder, Video, Område-visualisering

Metodikk
Implementering av plantegninger og framtidige areal for utvikling i form av overlegg på 3D modell av Hammerfest.

Kategori
Digital tvilling, Hammerfest

Tidslinje
Levert 2020

Lokasjon
Hammerfest, Finnmark, Norge

Infrastruktursatsing, Hammerfest

Kundecase
Hammerfest Næringsforening ønsket å synliggjøre hvilke områder som kan utvikles de nærmeste 10 årene med nye veipakker og tilhørende infrastruktur.
Prosjektet ble finansiert av Hammerfest kommune.

Bakgrunn og løsning
Næringsforeningen ville at animasjonen skulle gi interessenter en oversikt over veipakkene, de fleste arealene som er under utvikling nært sentrum og prosjekter og prospekter for arealutvikling.

Tek3D løste problemstillingen ved å bruke data fra vårt prosjekt digital tvilling.
Hammerfest Næringsforening  og Hammerfest kommune har brukt resultatet opp mot offentlige myndigheter, og private aktører.

Video

Bilder

Behind the scenes

Unreal Engine 4

Visualiseringen er laget i program som heter ‘Unreal Engine 4’ (UE4) produsert av selskapet ‘Epic Games’. på grunn av at UE4 er en spillmotor, fungerer den utmerket til formål der store scener skal realiseres i sanntid. Dette er verktøyet vi bruker når vi skal visualisere store områder med terreng i sanntid, UE4 har vært under aktiv utvikling siden 1995.

Sequencer

UE4 har en innebygget sequencer som man kan bruke til opptak og for å animere forskjellige objekter, som for eksempel kamera bevegelse over landskapet. Dette er en av mange fantastiske verktøy som er tilgjengelig i UE4, man kan styre nesten alt som skjer på skjermen via sequenceren. Hvert klipp ble individuelt hentet ut fra UE4 for bearbeiding i Adobe After Effects. Vi delte opp filmen i segmenter slik at det skulle gå fortere å redigere hvert segment og slik at vi enkelt kunne endre lengden på de forskjellige segmentene uten å måtte hente ut hele filmen på nytt igjen.

Adobe After Effects

På grunn av at hele visualiseringen gjøres i 3D kan vi eksportere kamera data fra UE4 slik at vi effektivt kan sette ut tekstbokser på predefinerte plasser igjennom videoen. På grunn av at filmen er delt opp i klipp kan man fortløpende endre på når og hvor lenge tekstbokser skal vises.