Mulighetsstudie ammoniakk-anlegg - Fuella

Mulighetsstudie ammoniakk-anlegg

Kundecase
Fuella prosjekterer to ammoniakk-anlegg i Korgen og i Skipavika. 

Bakgrunn og løsning
Kunden skal bygge et storskala ammoniakk-anlegg i Korgen og et litt mindre i Skipavika. Anlegget vil være CO2-nøytralt å bidra til det grønne skiftet, nasjonalt og globalt.

Tek3D bygde en 3D-modell for kunden, og satte den inn i landskapet så en kan se det opp mot terrenget rundt.
Her har vi jobbet tett på kunden for å levere et godt resultat som kan brukes som illustrasjon før plantegningsprosessen starter.

"Vi var veldig fornøyde med TEK3D sitt arbeid. Klar og åpen kommunikasjon gjennom hele samarbeidet, helt fra tilbudsforespørselen til overlevering av prosjektet. Rask respons og gode innspill førte til at vi er 100% fornøyd med resultatet og samarbeidet. Vi bruker de gjerne igjen!"
Cornel Russi
Daglig leder i Fuella

Kunde
Fuella

Leveranse
Bilder

Metodikk
Laget 3D modell basert på skisser og implementert i lokal terreng

Kategori
Mulighetsstudie

Tidslinje
2022

Lokasjon
Korgen og Skipavika

Korgen

Skipavika