Hvor god fantasi har du?

Klarer du, bare med en plantegning, å forestille deg hvordan ditt byggeprosjekt vil se ut i de omgivelsene det skal plasseres i?

Vi tviler ikke på at du har god fantasi, men det er ikke like lett for alle å se for seg hvordan prosjektet vil se ut når det er ferdigstilt.

Plantegninger inneholder masse informasjon som kan være vanskelig å tolke og visualisere.

Plantegning til bygg

3D-modell levert fra arkitekt

Vi visualiserer dine visjoner

Vi gjør plantegningene dine tredimensjonal og plasserer prosjektet i omgivelsene det skal stå i. 

Endringer på eksteriør og interiør kan gjøres fortløpende om man ønsker å se på mulighetene man har med prosjektet.

Hvordan vil ditt prosjekt se ut i omgivelsene? Hvordan er sol-forholdene? Hvordan vil ditt bygg bli presentert året rundt? Det finner vi ut!

3D-visualisert sluttprodukt

Hvorfor?

 • Vi hjelper deg i anbudsprosessen. 
 • Vi hjelper deg å presentere for investorer.
 • Vi hjelper deg å visualisere ditt prosjekt for dine interessenter.(Nabovarsel, Ansatte, Finansiering, Kommune, Fylke)
 • Vi hjelper deg å skape engasjement.
 • Vi hjelper deg å involvere.
 • Vi hjelper deg å skape trygghet.
 • Vi hjelper deg med tilgjengelighet.
 • Vi hjelper deg med å skape en felles forståelse.
 • Framtidsrettet i form av digitalisering.
 • Grønnere å eksperimentere virtuelt enn i virkeligheten.
 • Oppdage avvik og gjøre endringer dersom det er nødvendig.
 • Vi hjelper deg å se hvordan det kan innredes.