TekTank, et konsept for et felles kontorlandskap

Kunde
Kinevo

Leveranse
Bilde, Video, 3D-visualisering

Metodikk
Konstruering av 3D-Modell fra plantegninger, statisk dekorering av interiør

Kategori
Mulighetsstudie

Tidslinje
Levert 2020

Lokasjon
Hammerfest, Finnmark, Norge

TekTank - Teknologihub

Kundecase
Kinevo ønsket å se på muligheten til å samle teknologibedrifter i et forretningsbygg i Hammerfest og således lage en teknologihub for regionen. 

Bakgrunn og løsning
For å vise muligheter og kostnader for ombygging, ble hele kontorlandskapet satt opp i 3D. Visualisering ble brukt i markedsføring av TekTank og i dialog med utleier.

Kinevo vurderte også andre lokaler for implementering av kontorfellesskap. I og med at den generelle oppbyggingen allerede var etablert, kunne vi effektivt sette opp kontorfellesskap i andre lokaler, og ha et visuelt oppsett kunden kunne jobbe videre med.
Se TekTank for mer info.

Video

Møterom tilpasset grafisk profil som viser muligheter

Innredet kontor med grafiske elementer

Innredet kontor med fin utsikt mot havnepromenaden

Lounge område når man kommer inn i lokalet

TekTank - Nissenhagen

Utkast på TekTank i et alterntivt kontorlokale.

Oppsett rett på plantegning