TerraTwin

TerraTwin er verdens beste 3D-presentasjonsverktøy! Det gir deg en interaktiv opplevelse som kan vise fram prosjekt og visjoner, eller rett og slett speile et helt samfunn.

Enkelt i bruk

Vi lover deg at TerraTwin er enkelt i bruk, med samskaping og begeistring som bonus. Tenk å spare penger ved å visualisere før du bygger!

Samhandling

TerraTwin kan brukes på de fleste skjermflater, både interaktive og de som ikke har touch. TerraTwin kan leveres som skybasert løsning, offline løsning eller som en hybrid mellom disse. Vi tilpasser etter ditt behov, slik at dine data er trygge uansett hvilken løsning.

Rekruttering

TerraTwin kan speile et helt samfunn. Ikke bare det som bygges, men også det som allerede finnes av barnehager og skoler, kulturhus og andre ting som påvirker bolyst. TerraTwin kan også vise hvor jobbene er, og hvilke behov en ser for seg i fremtiden

Kommunikasjon

TerraTwin gir deg den beste visualiseringen, levert kostnadseffektivt og med brukervennlig interaktivitet som høyeste prioritet. Den gir alle interessenter en hånd på rattet og en mulighet til å komme med innspill og se effektene av innspill i sanntid.

Dette er TerraTwin

TerraTwin gjør det mulig å prøve og feile, uten at det koster masse penger, drømme før det bygges og teste uten konsekvenser før du går i gang. 


TerraTwin er en del av løsningen på et av dagens største knapphetsgode, areal. 


TerraTwin legger til rette for at en kan løse utfordringer og problemstillinger før det blir konfrontasjoner og konflikter. Et må-ha-verktøy for alle som forholder seg til areal

Intervju

Odd-Charles Karlsen

Næringssjef Hammerfest kommune

“Det er intuitivt, det er lett, du blir fort glad i det.”

Arne sanNvik

Grunnforvalter Hammerfest kommune

Det er et verktøy som hele tiden vil være aktuelt og oppdatert.”

Kjetil Kvamme

Lufthavnsjef Avinor Hammerfest

“Har fått kikket litt på verktøyet. Imponerede. “

Jan Tore Kvalnes

Daglig leder Tek3D

“Vi har all kartdataen i Norge satt på plass.”

Marius Tørseth

Teknisk utvikler Tek3D

“Hvis du har brukt en iPad før, så kan du bruke verktøyet vårt.”

Bilder