Visualisering av ammoniakk-anlegg - Horisont Energi

Kunde
Horisont Energi

Leveranse
Bilder

Metodikk
Laget 3D modell basert på plantegninger og implementert i terreng 

Kategori
Digital Tvilling

Tidslinje
2021

Lokasjon
Markoppneset, Kvalsund

Visualisering av ammoniakk-anlegg

Kundecase
Horisont Energi prosjekterer et ammoniakk-anlegg i Vest-Finnmark. 

Bakgrunn og løsning
Kunden skal bygge et storskala ammoniakk-anlegg der man bruker naturgass som råstoff og sender CO2 ut til lager under havbunnen i Barentshavet. Anlegget vil være CO2-nøytralt å bidra til det grønne skiftet, nasjonalt og globalt.

Tek3D bygde en 3D-modell for kunden, og satte den inn i landskapet så en kan se det opp mot terrenget rundt.
Her har vi jobbet tett på kunden for å levere et godt sluttresultat med korte tidsfrister.